Terminy szkole

biznesplan i analiza fin.

finansowanie rozwoju MP

zrealizuj swj potencja

Najblisze terminy

Zachcamy Pastwa do wyboru najdogodniejszego terminu.

Uwaga: liczba miejsc ograniczona

 

 


Prosz o

Imi
Nazwisko
Email
Woj.
Telefon


Kapita ludzki PARP Unia Europejska Obserwatorium Zarzdzania