Terminy szkoleń

biznesplan i analiza fin.

finansowanie rozwoju MŚP

zrealizuj swój potencjał

OrganizatorFundacja Obserwatorium Zarządzania

Projektodawcą jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania będąca organizacją non-profit, zajmującą się problemami edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu. Fundacja ma ugruntowaną pozycję na rynku zarówno w zakresie działalności szkoleniowej, certyfikacyjnej, jak i w zakresie udzielanego wsparcia doradczego dla przedsiębiorców.

W ramach działań Obserwatorium realizowane są badania, seminaria, konferencje, systemy certyfikacji, sieciowania związane z zagadnieniami strategii prowadzenia biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem technologii ICT i kapitału intelektualnego i finansowego w organizacjach, w tym: szkoleń i rozwoju: analizy potrzeb szkoleniowych i oceny efektywności, powstawania planów szkoleniowych, (Inwestor w Kapitał Ludzki, Szkolenia w Polsce, Profesjonalny Menedżer) e-businessu, nowych mediów, technologii ICT w biznesie i edukacji (@rewolucja biznesu, Siła Telemarketingu, Firma Przyjazna Klientowi) budowani sieci powiązań organizacji biznesowych, powstawanie i finansowania przedsięwzięć (EduKlaster Nowe Media w Edukacji, Knowledge Village).

Fundacja Obserwatorium Zarządzania reprezentuje w Polsce międzynarodowe organizacje zrzeszającą profesjonalistów w obszarze kapitału intelektualnego: American Society for Training and Development (ASTD www.astd.org) oraz International Federation of Training and Development Organisations (IFTDO www.iftdo.org), które zrzeszają ponad 700 000 członków, Współpracuje poprzez to z szeregiem biur partnerskich na całym świecie, co pozwala na przenoszenie sprawdzonych doświadczeń z zagranicy i stwarza możliwość udziału w międzynarodowych projektach.

www.obserwatorium.plProszę o

Imię
Nazwisko
Email
Woj.
Telefon


Kapitał ludzki PARP Unia Europejska Obserwatorium Zarzšdzania