Terminy szkoleń

biznesplan i analiza fin.

finansowanie rozwoju M¦P

zrealizuj swój potencjał

Dlaczego warto?

W ramach Projektu Finansuj.pl zrealizowanych zostanie 36 dwudniowych szkoleń/ seminariów w całej Polsce. W ramach spotkania uczestnicy otrzymuj± komplet materiałów szkoleniowych, dostęp do autorskich e-narzędzi za po¶rednictwem, których będ± mogli samodzielnie stworzyć własny biznesplan, dokonać analizy finansowej, czy też okre¶lić cele biznesowe swojego przedsiębiorstwa. Uczestnicy w trakcie dwudniowych szkoleń maj± również zagwarantowane posiłki: obiad oraz przerwy kawowe

Korzy¶ci dla Ciebie:

  • Wiedza ważna dla rozwoju firmy
  • 100% dofinansowania z UE
  • Atrakcyjna forma spotkań: wykłady, ćwiczenia oraz warsztaty komputerowe
  • Dostęp do nowoczesnych, autorskich e-narzędzi!!!
  • Wysoka jako¶ć trenerów – praktyków rynkowych
  • Autorskie materiały szkoleniowe
  • Bezpłatny catering w trakcie trwania szkolenia (przerwy kawowe + lunch)

Tematyka szkolenia:

Tematyka szkoleń została tak zaprojektowana aby umożliwić uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy zwi±zanej zarówno z uruchomieniem biznesu, jak również jego dalszego rozwoju. Program podzielony został na 3 bloki tematyczne. Dwudniowe szkolenie stanowi± zarówno wykłady teoretyczne, jak również ćwiczenia i warsztaty komputerowe.

Zaprojektuj biznesplan i stwórz analizę finansow± - szkolenie umożliwi uczestnikom poznanie tajników tworzenia profesjonalnego biznesplanu i analizy finansowej. Za¶ w ramach warsztatów komputerowych za po¶rednictwem e-narzędzi, uczestnicy będ± mogli samodzielnie stworzyć dokumenty które, stanowi± wizytówkę przedsiębiorstwa staraj±cego się o pozyskanie dofinansowania.

¬ródła finansowania inwestycji dla rozwoju M¦P - szkolenie przedstawia metody i Ľródła finansowania przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenie uczestnicy poznaj± zarówno tradycyjne jak i alternatywne metody finansowania przedsięwzięcia. Podczas szkolenia omówione zostan± strategie finansowania, których planowanie umożliwia okre¶lenie potrzeb kapitałowych. Uczestnicy zapoznaj± się takze z metodami wyceny przedsiębiorstwa. Szkolenie poza wykładem uzupełnione będzie ćwiczeniami i warsztatami komputerowymi.

Zrealizuj swój potencjał - szkolenie, umożliwi uczestnikom poznanie najważniejszych elementów koncepcji biznesowych. Omówiona zostanie pod różnymi względami analiza pomysłu i poszukiwanie najlepszych rozwi±zań do realizacji przedsięwzięcia. Uczestnicy dowiedz± się jak budować i wdrażać system zarz±dzania celami (model SMART) oraz jak mierzyć sprawno¶ć zarz±dzania przedsiębiorstwem (BSC). Omówione zostan± także nowoczesne narzędzia ułatwiaj±ce i wspieraj±ce codzienn± pracę przedsiębiorstwa. Szkolenie poza wykładem uzupełnione będzie ćwiczeniami i warsztatami komputerowymi.Proszę o

Imię
Nazwisko
Email
Woj.
Telefon


Kapitał ludzki PARP Unia Europejska Obserwatorium Zarządzania